Služby

 • Preventívna starostlivosť (ambulantné vyšetrenie, vakcinácia, odčervenie)
 • Poradenská činnosť pre chovateľov
 • Špeciálna starostlivosť (starnúce, obézne zvieratá, mláďatá)
 • Interná medicína (diagnostika a liečba ochorení vnútorných orgánov)
 • Chirurgia mäkkých tkanív (kastrácie, odstraňovanie útvarov a nádorov, hernie, poranenia, operácie na orgánoch brušnej dutiny)
 • Stomatológia (odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom, extrakcie zubov, choroby dutiny ústnej, poradenstvo v oblasti prevencie a tvorby zubného kameňa)
 • Oftalmológia (choroby a chirurgia oka)
 • Otolaryngológia (choroby a chirurgia ucha)
 • Dermatológia (diagnostika a liečba kožných ochorení a ochorení kožných derivátov, zahŕňajúca kožné zoškraby, stery, odtlačková cytológia, tenkoihlová aspiračná biopsia, hormonálne vyšetrenia, kultivačné vyšetrenia, ako aj možnosť odberu vzoriek a ich následné zaslanie na histologické vyšetrenie)
 • Gynekológia (určenie vhodnej doby nakrývania, vaginálna cytológia, stanovenie hladiny progesterónu, inseminácia, diagnostika gravidity, vedenie pôrodu, cisársky rez, komplikácie počas gravidity, pôrodu, po pôrode, odchov mláďat, poradenská činnosť)
 • Ortopédia (diagnostika a konzervatívne riešenie ortopedických problémov)
 • Ultrasonografia (diagnostika gravidity, ochorení orgánov brušnej dutiny)
 • RTG vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenia (hematologické, biochemické a hormonálne vyšetrenia krvi, parazitologické vyšetrenie trusu, sérologické vyšetrenia)
 • Čipovanie zvierat a vystavovanie petpasov (registrácia do centrálneho registra zvierat)
 • Výjazdy k pacientom po telefonickom dohovore
 • Pohotovostné ošetrenie pre našich klientov je k dispozícii aj mimo ordinačných hodín a v noci, na telefón u službukonajúceho veterinárneho lekára
 • Predaj krmív a doplnkov výživy pre spoločenské zvieratá.
 • Kozmetický salón (strihanie, trímovanie a úprava zvierat)